Manisa Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

31 Mart 2021 Çarşamba Saat 18:30’da Yarhasanlar Mh. 2319 Sk. No:12 K:7 D:21 (Oda ve Dernekler Binası) Şehzadeler Manisa adresinde Olağan Genel Kurul yapılacaktır.
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış
Salt çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 9 Nisan 2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.